Tjenester

Cloud Bridging 3

Våre tjenester tilbys med hensiktsmessig og "best practice" metodikk og situasjontilpasset kompetanse i de aktuelle tjenestefasene


Analyse og diagnose
 • IT tilstandsanalyse
 • Gjennomgang av IT Drift og "outsourcings"-avtaler
 • Cloud Readiness  - analyse av muligheter for utnyttelse av Skytjenester
 • Overordnet gjennomgang av forretningsprosesser ut fra IT perspektiv
 • IT-governance 
 • Prosesser/beslutninger ved outsourcing
Virksomhetsbehov
 • ERP-fornyelse eller anskaffelse
 • IT Drift Sourcingstrategier og anskaffelser
 • Strategiutforming
 • Utbedring/forbedring av forretningsprosesser - herunder diditalisering, verdikjedeintegrasjon mm.
 • Anskaffelser (RFI, RFP, Scorecard)
Endringer
 • Forretningsprosesser
 • Organisasjon og klima
 • IT endringer / utvikling
 • Forankring og Styringsstruktur (Governance)
 • Avtaler og kontrakter
 • Prosjektstruktur, helhetlig beslutningsgrunnlag, risikovurdering
Prosjektledelse og gjennomføring
 • Oppfølging, kontroll og styring
 • Avvikshåndtering
 • Problemprosjekter / konflikthåndtering
 • Gevinstsikring og -realisering
Roller
Vi er forberedt på å påta oss ulike roller og ansvarsforhold tilpasser den aktuelle oppdragssituasjonen.


Profil bilde