Oppdrag

Prosjektledelse, IT-strategi, IT-sourcing, ERP-valg


Optimera Gruppen - Br. Dahl
 • Forprosjekt - etablering av felles IT kompetansesenter for Saint-Gobain eiet virksomhet i Norge
Xledger
 • Prosjektledelse ved implemetering av nytt ERP system for IKT Agder
Saint-Gobain Distribution Nordic
 • Rådgivning ved ulike faser av "P2" - leverandørvalg av all IT drift for 48 virksomheter i Norden og Batikum
Statkraft
 • prosjektscope for likviditetsstyring
Digiplex
 • Rådgivning / prosjektledelse ved etablering av housingvirksomhet i Norge og Sverige
Hedemark IKT
 • prosjektledelse ved utrulling av nye IT løsninger i kommunene
Br. Dahl 
 • avtaleforhandlinger og reforhandlinger ved outsourcing av IT Drift
 • bistand ved valg av fremtidig ERP system
 • leverandørforhandlinger ved valg av ulike forretningssystemer 
 • reforhandling og implemetering av SPOC tjenester for Dahl og Optimera (TSNO)
Marlink
 • gjennomgang av IT systemer / prosesser
EDB Business Partner
 • Prosjektledelse ved innføring av nytt økonomisystem
Erichsen & Horgen
 • valg av outsourcingsleverandør
 • bistand ved implementering av avtalen
Hunter Douglas
 • vurdering av IT avtaler / sårbarhet
Eikmaskin
 • innhandling av ny driftsavtale ved skifte fra Movex M3 - SAP B1
 • rådgivning innen IT strategi og effektivisering
 • reforhandling av driftsavtale med ErgoGroup
 • rådgivning ved valg av nytt ERP system
 • støtte ved implementering av SAP B1
Saint-Gobain Distribution Nordic
 • Strategier for virksomhetsutvikling
 • ERP strategi
 • Forhandling av telefoniavtale for samtlige norske virksomheter
 • Bistand ved implementering av avtalen hos hver enkelt virksomhet
Mesta
 • Rådgivere ved strategigjennomgang, sårbarhet, governancemodell og effektivisering
 • Detajering av prosesser rundt ytterligere forbedringstiltak
Oslo Kommune, Byrådeslederens avdeling
 • Rådgivende konsulenter ved valg av IT driftsleverandør og gjennomføring av outsourcingen
ErgoGroup
 • Prosjektstøtte innen etablering av verktøy for måling av brukeropplevet ytelse hos en av deres større kunder
Optimera Gruppen
 • Bistand ved valg av ny telefoniløsning/leverandør
EDB Business Partner
 • Prosjektledelse ved interne tekniske endringer
 • Prosjektledelse ved migrering fra NIT/Hamar til maskinrom Skøyen
StatoilHydro og Hydro IS Partner
 • Prosjektledelse
 • utsplitting av virksomheter ifm. Statoils kjøp av Hydros oljevirksomhet
 • utsplitting av virksomhet ifm. EDB business Partners kjøp av Hydro IS Partner
Helse Syd-Øst / Acando
 • Prosjektledelse til Acando for utvikling av et nasjonalt IKT-system for mottak, saksbehandling og utbetaling av refusjoner for pasientreiser til Helse Sør-Øst.
 Netcom
 • Prosjektledelse - utvikling av nytt tjenestelag mot forhandlere
Optimera Gruppen
 • Management for hire - NK IT Ledelse
 • IT avtalebistand ved oppkjøp i Danmark - DLH Byg&TRæ
Scandinavian Appliances
 • Rådgivning ved vurderinger rundt anskaffelse av nytt ERP system
Norges IdrettsForbund
 • Rådgivning ved valg av fremtidige IT strukturer (som underleverandør til Cap Gemini)
 • Kartlegging og implementering av nye strukturer
Visma IT Service
 • Prosjektledelse ved flytting av IT infrastruktur
EDB Business Partner
 • Kontraktsoppfølging av deres store leveranse av Applikasjonsforvaltning til Oslo Kommune
Telenor Broadcast
 • Prosjektledelse ved innføring av digitalt bakkenett, se artikkel under Nyheter
Basefarm
 • Prosjektledelse ved flytting av IT infrastruktur
 Toyota Norge / Bouvet
 • Testledelse ny IT funsjonalitet (CRM)
Optimera
 • Avtaleforhandlinger outsourcing
 • IT strategi og styringsarkitektur
 • Plan for brukeropplæring og motivasjon ifm. nytt ERP system
 • Kvalitetssikring ved innføring av nytt ERP system
Felleskjøpet Øst/Vest
 • Prosjektledelse ved flytting av IT infrastruktur
Norske Skog
 • Outsourcing-kontraktsforhandling, IT-ledelse
 • Prosjektledelse internasjonale IT-prosjekter
Hjemmet Mortensen
 • Revisjon av driftsavtale
Kavli
 • Rådgivning før reforhandlinger av outsourcingsavtale
 • Governancemodell / IT styringsarkitektur
Net Professionals
 • Etablering og utvikling av konsulentgruppe
Oslo Kommune
 • Prosess og utvikling ved implementering av virksomhetsportaler
KGH Spedisjon
 • Sourcing strategi
 • Rådgiving og prosjektstøtte
HP
 • Ledelse av globalt infrastruktur prosjekt
Prior
 • Sårbarhetsvurdering IT infrastruktur
Høykom
 • Oppdrag for en rekke kommuner vedr. effektiv bruk av bredbånd
Kommuner
 • IT-strategier for interkommunalt samarbeid
 • eKommune utvikling
 • Kravspesifikasjon og anskaffelsesprosess portalløsninger
Avtaleforhandlinger
 • Ulike typer sourcing av IT-virksomhet
Virksomheter som benytter ERP systemet Movex
 • Flere caser -  fra avtaler om ekstern drift til implementering og produksjonsdrift
Produktgjennomgang og markedsstrategi
 • Arrive
 • Allianse
 • Hydro IS Partner