Nyheter


Oktober 2016
Argon bistår Optimera Gruppen med scope for fremtidens it anvendelse. 

Argon har gjennom Oddvar Dahle tatt en betydelig rolle i Innovasjon Norges nye prosjekt : DC Norway !

September 2016
Argon har knyttet til seg Oddvar Dahle som Partner.

Juni 2016
Argon leverer prosjektledelse til Xledger ved implementering av nytt ERP system hos IKT Agder

Mai 2016
Argon får forlenget sin avtale med Digiplex på rådgivning i Norge og Sverige

Februar 2016
Argon har knyttet til seg Oddvar Nygard som Partner.

Januar 2016
Argon har over lengre tid forankret et samarbeid med Omega IT Arkitekter  

November 2015
Argon gjør en kort review av Skullerud Næringsparks (AOE) IT driftsavtaler. 

September 2015
Argons oppdrag for Digiplex Sverige med implementering av nye housinglokaler for deres kunder forlenges.

Juli 2015
Argon er engasjert av Eik Maskin (AGCO) til å støtte deres implemetering av SAP B1 i samtlige lokasjoner.

Juni 2015
Argon er engasjert for å etablere en ny og forbedret SPOC tjeneste for Br. Dahl og Optimera Gruppen.

Mai 2015
Argon lanserer sin nye kartleggingsstruktur Cloud Readiness.

Mars 2015
Argon fusjonerer sine to selskaper Argon Gruppen og Argon Consult i Argon Consult og Finn-Arne Øvern overtar som daglig leder for selskapet.

Januar 2015
Argon er invitert inn som rådgiver på skissestadiet for Optimeras nye IT struktur og organisering.

November 2014 
Argon er engasjert inn for å styre prosessen med reforhandling/konkurranseutsetting av SPOC (Single Point Of Contact) / Servicedesk avtale for Br. Dahl og Optimera Gruppen.

September 2014
Vi har avholdt frokostseminar med tittel : Hvordan migrerer du tjenester til Skyen. Som gjesteforeleser fikk vi invitert inn Martin Elwin fra Amazon Web Services!!

Juni 2014
Argon Consult lanserer  rådgivningstjenesten Cloud Readiness.

Mai 2014
Argon Consult forlenger avtalen med NetWork Norway.

Mars 2014
Partner Jørn Rød-Larsen overtar som Daglig leder i Argon Consult.
Argon Consult leverer ressurser til utviklingsteam i NetWork Norway.
Argon Consult er etablert som rådgiver innen utreding av Norges internasjonale fibernettverk.

Januar 2014
Morten Brinch er tilknyttet som Partner i Argon Consult.

November 2013
Argon Consult har besluttet å flytte fra Rosenholm Campus til spennende nye lokaler på Skullerud i Olaf Helsets vei 5 (Enirobygget). Vi håper sammen med gårdeier Anders Opsahl å bygge opp et ekspansivt miljø for mindre gründerbedrifter innen IT-bransjen.

November 2013
Argon Consult er engasjert for å styre prosessen med  EikMaskins opphandling og skifte av ERP leverandør/system til Boyum IT / SAP B1.

Oktober 2013
Argon Consult knytter til seg Kurt Einar Stormyr som Partner.

August 2013
Argon Consult leverer testleder til Bragd for deres avtale med ekstern kunde

Juli 2013
Argon Consult er engasjert for å reforhandle EikMaskins driftsavtale med EVRY med bakgrunn i skifte av ERP system

April 2013
Argon Consult er engasjert for å utarbeide prosjektscope for likviditetsstyring i Statkraft.

Mars 2013
Argon Consult knytter til seg Steinar Åmot som Partner.

Januar 2013
Argon Consult knytter til seg Jørn Rød-Larsen som Partner.

Desember 2012
Argon Consult knytter til seg Paul Flåto som Partner. 

November 2012
Argon får godkjent FoU-prosjekt innenfor Cloud Computing under Skattefunn-ordningen.
Prosjektet skal utvikle analyseverktøy for å tilby strategisk og taktisk rådgivning overfor våre kunder. Kundenes behov for en sterkere integrasjon mellom IT og forretning kan støttes av et bredere sammensatt tilbud av skytjenester, med differensierte krav til integritet, sikkerhet og tjenestekvalitet.
Vi skal bidra til å skape en større grad av "gjennomsiktighet" innenfor et område der "skylagene" både er en utfordring og etter hvert en stor mulighet.

November 2012
Argon Consult knytter til seg Arild Wilhelmsen som Partner.

September 2012
Argon Consult knytter til seg Terje Nordal og Lars Moltu som Partnere.

Mai 2012
Argon bistår Saint Gobain med RFI/RFP prosess for outsourcing av virksomhetens totale IT drift i Nordic/Baltic.

April 2012
Argon bistår Eik Maskin med reforhandling av deres driftsavtale med EVRY. Ny avtale undertegnet 1. november.

Mars 2012
Argon leverer prosjektledelse til IKT Hedemark ifm. utrulling av ny IT infrastruktur i kommunene.

Januar 2012
Argon bistår Greenfield Datacenter (Entra/Faveo) med vurdering av SMB markedet ift. outsourcing/datahallkapasiteter. 

April 2011
Argon bistår Saint Gobain med en RFI/RFP prosess for outsourcing av M3/i5 (Movex, as/400) i norden. 

Januar 2011
Argon er involvert i flere større prosjekter for Saint Gobain Distribution Nordic gjennom deres eierskap til store virksomheter i Norge og Norden. 

November 2010
Stein Gråthen, som er tidligere daglig leder, går over i oppdrag for St Gobains Norden bedrifter og utrulling av deres nye Telefoniavtale, som Stein har vært ansvarlig for å innforhandle på vegne av St. Gobain Nordic. 

Oktober 2010
Norges største selvstendige rådgiverfirma innen VVS, klima, kulde, energi og miljø, Erichsen & Horgen,  velger Argon som rådgivere ved outsourcing av IT Drift videre til full utrulling. 

September 2010
Argon utfører et større oppdrag for Marlink med flere av våre profesjonelle konsulenter involvert. 

August 2010
Br. Dahl engasjerer Argon for rådgivning innen sin IT "midleware". 

Juni 2010
St. Gobain Nordic engasjerte Argon i forhandlinger på telefoni. 

Mai 2010
Norges største selvstendige rådgiverfirma innen VVS, klima, kulde, energi og miljø velger Argon som rådgivere ved outsourcing av IT Drift.  

Mars 2010
Eikmaskin velger Argon som rådgivere ved valg av nytt ERP system. 

Februar 2010
Se Argons rådgiver Stein Gråthen bli intervjuet i Telecomrevy.no http://telecomrevy.no/mobil/bedrifter-blir-proffere-mobilkunder/ 

Februar 2010
Argon ansetter Knut Rønningen, prosjektleder med spissing mot ITIL, sist fra ErgoGroup og Ementor. 

Januar 2010
Argon ansetter Henning Enersen, konsulent/prosjektleder med spissing mot telecom, sist fra Netcom. 

November 2009
Argon er i samtaler om fusjon/samarbeide med flere mindre konstellasjoner. Med ønske om lønnsom vekst, er det etablert samtaler med tilsvarerende IT-rådgivningsselskaper under navnet AUKI. 

Argon er engasjert av Hunter Douglas ifm. vurdering av IT avtaler. 

Oktober 2009
Argon forhandler nye telecom avtaler for Saint-Gobin. 

September 2009
Argon fornyer/forlenger flere avtaler mot eksisterende kunder. 

Vi erfarer at mange av våre eksisterende kunder ønsker nye bidrag fra Argon etter sommeren. I en vanskelig periode for mange virksomheter er Argons bidrag til IT effektivisering gode byggestener til øket lønnsomhet. Spesielt har vi sett at interessen for bistand rundt innkjøp av tjenester innen IT Drift og Telecom øker. 

Mai 2009
Argon fornyer/forlenger flere avtaler mot eksisterende kunder. 

Vi ser at mange av våre kunder ønsker å opprettholde forholdet til Argon i en presset økonomisk tid. Mye av årsaken er vårt bidrag til IT-.effektivisering sett i en total kontekst og ut fra virksomhetens mål og strategier. 

Mars 2009
Mesta velger Argon som rådgivere innen fase 2 av IT-effektivisering.

Argon oppretter samarbeidsavtale med Holte Consulting. 

Februar 2009
Eikmaskin velger Argon som rådgivere i reforhandling av Driftsavtale med ErgoGroup. 

Januar 2009
Eikmaskin velger Argon som rådgivere innen IT strategi og effektivisering. 

Geir Mørk tiltrer som Partner i Argon Consult. 

Desember 2008 
Argon velger å støtte Flyktningehjelpens TV2 aksjon 13. desember.
www.nrcfadder.no  

November 2008 
Argon leverer prosjektledelse til Norges største friprog prosjekt levert av Acando til Helse Sør-Øst. 

Bedriftsprofilens bilag i Finansavisen 24. november profilerer Argon som spesialister på IT Effektivisering. 

Oktober 2008 
Mesta velger Argon som rådgivere inne IT stratgi og effektivisering. 

Argon avholder sin årlige strategisamling i Tallinn. Hovedtema er spissing av selskapets samlede kompetanse mot IT effektivisering hos eksisterende og nye kunder. 

September 2008 
Argon er valgt som rådgivende konsulenter for Oslo Kommune, Byrådeslederens avdeling, ved valg av IT driftsleverandør og gjennomføring av outsourcingen. 

Argon outsourcer administrative oppgaver til FinansTorget DA. 

August 2008 
Stein Morten Lund ansettes i Argon, tidligere engasjert som prosjektleder i Sparebank. 

Argon teller nå 12 medarbeidere og har som mål å øke til 25 innen utgangen av 2010 ! 

Juni 2008 
Optimera Gruppen velger Argon som prosjektleder og rådgiver ved anskaffelse av omfattende telefoniløsninger. 

Mai 2008 
ErgoGroup/Compuware får prosjektstøtte fra Argon innen etablering av verktøy for måling av brukeropplevet ytelse hos en av deres større kunder. 

April 2008 
Bjørn Kristiansen tiltrer som Partner i Argon Consult. 

EDB Business Partner velger Argon som prosjektleder for interne, tekniske endringsprosjekter. 

Argon velger Tripletex som leverandør av nye, effektive internsystemer. 

Mars 2008 
Rolf Gregersen går inn i oppdrag som ansvarlig for opplæring (utrulling av Movex v. 12) og interne prosesser i Optimera Gruppen. 

Februar 2008 
Netcom velger Argon som prosjektleder - utvikling av nytt tjenestelag mot forhandlere. 

StatoilHydro og Hydro IS Partner velger Argon som prosjektleder innen splitting av virksomhet ifm. fusjonen med EDB Business Partner. 

Januar 2008 
Argon ansetter Hilde Lervik, tidl. Tele 2 Danmark og Rolf Gregersen, tidl. G4S Security Services og Siemens. 

Optimera benytter Argon som management for hire - NK til CIO og til IT bistand ved gigantoppkjøp i Danmark - DLH Byg&Træ ( 2 mrd oms) 

Finansavisen :

Finansavisen 20/12 2004