Konsulenter i Argon - Rådgiver, prosjektleder, kvalitetssikrer


Konsulentene i Argon Consult har lang IT-forretningsmessig kompetanse fra ulike bransjer og oppdrag.

Områder vi dekker:


  • IT Strategi/Governance struktur
  • Sourcing av IT Drift
  • IT relatert Risiko/QA/Sårbarhet
  • ERP valg
  • Avtaler - RFI/RFP
  • Prosjekt - ledelse/koordinering
  • Kvalitetssikring
  • Management for Hire

Hvem er vi: 


bildeFinn-Arne Øvern

Sivilingeniør, Partner og daglig leder

Finn-Arne har tidligere 24 års erfaring som leverandør i outsourcingsbransjen og omfattende lederroller i store og mellomstore IT driftsmiljøer som Landbruksdata, a/s edb, Teamco, PDS  og EDB Business Partner. Gjennom disse stillingene har han etablert sterk kompetanse innen salg/markedsføring, personalledelse, produktutvikling, driftsproduksjon, kvalitetsstyring/risiko/sårbarhet, flytteprosjekter, fusjoner og avtaleforhandlinger.

I perioden fra 2001 frem til 2004 var han administrerende direktør hos IT-driftsleverandøren Profesjonelle DataSystemer (EDB PDS) og startet etter dette Argon sammen med Jan Rundberget og Kjell Sørensen.  De seneste årene har Finn-Arne jobbet med rådgivning innen outsourcing av mellomstore, spesielt ekstern drift av Movex  M3, avtaleforhandlinger og risiko/sårbarhetsvurderinger.

Spesialfelt: Alle aspekter innen sourcing av en virksomhets IT- funksjoner og -organisasjon - fra sårbarhet/riskovurdering - anskaffelse RFI/RFP, beslutning - til gjennomføring - SLA -  ansvar/roller - juridisk grensesnitt.


Mobilnr. +47 913 30 691
Email: fao@argonconsult.no
cv : www.linkedin.com/in/oevern

bilde2Kjell Sørensen

Cand.real og Partner

Kjell har hatt en rekke stillinger og lederfunksjoner innenfor forskning og utvikling, olje og energi, og finans og forsikring. Her kan nevnes Norsk Regnesentral, Norsk Hydro og Samvirke forsikring. Han har omfattende erfaring fra IT-bransjen, virksomhetsutvikling og og endringsprosesser.
De siste 7 årene har han arbeidet som konsulent og rådgiver innenfor IKT-strategi, virksomhetsutvikling og omstillings-ledelse, bl.a. i CSC og Net Professionals.

Han har gjennomført oppdrag for betydelige aktører innenfor privat og offentlig sektor.

Spesialfelt:  Omstilling og endringsprosesser, effektivt samspill mellom virksomhetsutvikling og IT-utvikling, valgprosesser ved ERP løsning

Mobilnr. +47 905 70 401
Email: ks@argonconsult.no


Morten Brinch
Sivilingeniør og Partner

CIMG5822Morten har bred erfaring fra telekommunikasjonsbransjen  og  verdiøkende tjenesteproduksjon for Internet. Han har hatt en rekke ulike stillinger innen systemutvikling, driftsutvikling og -ledelse, prosjekt og portefølje -ledelse, samt HR.
I tillegg til sin spesialiserte IT erfaring har Morten bred erfaring i næringslivet gjennom 5 år som forsker i Sintef/NTH, 10 år i Elektrisk Bureau/ Ericson og 13 års erfaring fra ulike Telenor bedrifter.
I 7 år var han ansvarlig fr en stor del an Nextras (Telenor) Internetbaserte tjenesteproduksjon og sikring av denne. I en treårperiode var han ansvarlig for serverstandardisering og oppbygging av flere datasentere for senere å overta driftsansvar for flere av disse.
Morten har i de siste 15 årene også hatt ansvar for leverandørhåndtering, anskaffelser, innkjøps og support -avtaler i sine ansvarsområder.

Spesialfelt: Design, utbygging og drift av datasentere med tilhørende IP-basert infrastruktur som nettverk, fysisk og virtuell serveraritektur samt systemer for lagring og backup.

Mobilnr. +47 900 50 194
Email: mb@argonconsult.no


Oddvar Nygard
Dataingeniør og Partner

CV : www.linkedin.com/in/oddvar-nygard-768a8b2

OddvarOddvar er en svært erfaren linje- og prosjektleder med erfaring fra store norske og internasjonale selskaper siden 1985. Han har arbeidet med komplekse prosjekter innefor infrastruktur, systemutvikling, tjenesteutvikling, anskaffelser, samt komplekse implementeringsprosjekter innen både privat og offentlig sektor.   

 
Spesialfelt: Linjeledelse innenfor IT drift, systemutvikling, forvaltning og services. Har 30 års erfaring med alle aspekter innen prosjekt- og programarbeid og lang erfaring som både kunde og leverandør med anskaffelser, kontrakter, prosjektledelse, planlegging og leverandørkontroll.

Mobilnr : +47 992 53 967
Email : on@argonconsult.no