Fokus

IT-effektivisering, IT-drift, gevinster

Vårt  fokus er å finne frem til IT-funksjonens bidrag til virksomhetens forretningsmessige resultater, hvilke forbedringstiltak som kan gjøres for å styrke konkurranseevne og skape gevinster.

Denne illustrasjonen gir et bilde av hvordan vi ønsker å se IT-funksjonen som et viktig verktøy i virksomhetens utvikling.

fokus
HVORFOR VELGE OSS?
  • Vi er uavhengige – utenfor kundens egen IT-avdeling – og vi er ikke en IT-driftsleverandør
  • Vi kan bistå med et stort spenn av kompetanse innen IT-effektivisering, styrket gjennom bruk av allianser og partnere
  • Vi har erfaring med de fleste IT-leverandørers styrker og svakheter
  • Vi har ressurser og kunnskap til å følge prosessen til vellykket etablering og produksjonsdrift
  • Vi oppnår resultater gjennom bruk av vår samlede seniorkompetanse

VI GIR VÅRE KUNDER:
  • En tydeliggjøring av virksomhetens behov for IT-tjenester og IT-kompetanse
  • Stimulans til å dreie virksomhetens fokus fra problemrelatert IT-drift til bruk av IT som konkurransefortrinn
  • En gjennomgang av hvordan bedriften kan ’designe’ sin IT-kompetanse mer effektivt
  • Øket nytteverdi av virksomhetens samlede IT-anvendelse gjennom kvalitets- og gevinstsikring.