DC.Norway
Om oss

1.   Sammenslutningsform og foretaksnavn

DC.Norway er et samvirkeforetak med foretaksnavn DC.NORWAY SA (under etablering). Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2.   Forretningssted

Forretningskontoret er i Oslo kommune.

3.   Virksomhet

Foretaket skal bidra til økt innovasjon innen norsk datasenterindustri.
Selskapet vil ha følgende virkemidler: Rådgiving, kompetansehevende tiltak, nettverk og infrastruktur samt jobbe aktivt med profilering av norske datasentre og tjenester i inn – og utland.
Foretaket har til formål å virke aktivt til fremme av medlemsbedriftenes felles næringsinteresser både ved konkrete tiltak og gjennom forbedring av rammevilkår, for derigjennom å bidra til verdiskapning og bærekraftig vekst og utvikling av datasentre, skyløsninger og datalagrings-tjenester i Norge og mot utlandet som f.eks. forsknings – og utviklingssamarbeid.

4.   Kontakt

For mer informasjon kontakt Anders Korshavn på tlf +47 400 00 909 eller epost: anders@parterre.no