Argon Consult ble etablert i 2004 som et uavhengig rådgivningsselskap med fokus på optimal forretningsmessig utnyttelse av IT. 


Gjennom vår mangeårige erfaring og praksis fra næringslivet har vi sett at en rekke virksomheter har mulige gevinster å hente dersom potensialet i  anvendelse og produksjon av IT utnyttes best mulig.

Argon ønsker å være en markedsledende rådgiver ved IT-effektivisering i Norge.
Vi vil gjennom samarbeid, med våre kunder og allianser, etablere optimale, forretningsmessige løsninger bygget på effektivisering av IT-funksjonen generelt og på effektiv IT-drift spesielt.

Vår kjernekompetanse er knyttet til analyse og vurdering av forretningsmessige gevinster, til rådgivning og prosesstøtte ved gjennomføring av løsninger og til prosjektledelse for implementering. Utover dette har vi bred erfaring som rådgivere 
ved ulike typer sourcing av IT-funksjoner og ERP valg.

Ta gjerne uforpliktende kontakt for en nærmere presentasjon av oss, hvordan vi arbeider, hvilke resultater vi har vært med på å skape i andre bedrifter, og hvilke resultater vi kan skape for din virksomhet.

Besøksadresse: 
Skullerud Næringspark
Olaf Helsets vei 5
Oslo
Mobil: +47 91 33 06 91
Epost: fao@argonconsult.no

Postadresse:
Postboks 2824
N-0204 Oslo