ERP valg, outsourcing, IT-strategi, risiko/sårbarhet, prosjekt


Argon Consult er et uavhengig rådgivningsselskap med fokus på IT-funksjonens forretningsmessige bidrag. Vi er spesialister på IT-effektivisering sett i et helhetsperspektiv.
Nå søker vi etter likesinnede. Ta en kikk på invitasjonen vår på Linkedin.


Argon Consult har etablert rådgivning  rundt det raskt voksende markedet av Sky-tjenester under konseptet Cloud Readiness.  Ta kontakt, så tar vi en innledende presentasjon av hvordan vi tenker og hvilke instrumenter vi benytter.
 

Noen nyheter fra de siste årene


September 2016
Argon har knyttet til seg Oddvar Dahle som Partner.

Juni 2016
Argon leverer prosjektledelse til Xledger ved implementering av nytt ERP system hos IKT Agder

Mai 2016
Argon får forlenget sin avtale med Digiplex på rådgivning i Norge og Sverige

Februar 2016
Argon har knyttet til seg Oddvar Nygard som Partner.

Januar 2016
Argon har over lengre tid forankret et samarbeid med Omega IT Arkitekter  

November 2015
Argon gjør en kort review av Skullerud Næringsparks (AOE) IT driftsavtaler. 

September 2015
Argons oppdrag for Digiplex Sverige med implementering av nye housinglokaler for deres kunder forlenges.

Juli 2015
Argon er engasjert av Eik Maskin (AGCO) til å støtte deres implemetering av SAP B1 i samtlige lokasjoner.

Juni 2015
Argon er engasjert for å etablere en ny og forbedret SPOC tjeneste for Br. Dahl og Optimera Gruppen.

Mai 2015
Argon lanserer sin nye kartleggingsstruktur Cloud Readiness.

Mars 2015
Argon fusjonerer sine to selskaper Argon Gruppen og Argon Consult i Argon Consult og Finn-Arne Øvern overtar som daglig leder for selskapet.

Januar 2015
Argon er invitert inn som rådgiver på skissestadiet for Optimeras nye IT struktur og organisering.

November 2014
Argon er engasjert inn for å styre prosessen med reforhandling/konkurranseutsetting av ekstern SPOC (Single Point Of Contact) / Servicedesk avtale for Br. Dahl og Optimera Gruppen. 

September 2014
Vi avholder frokostseminar med tittel : Hvordan migrerer du tjenester til Skyen. Som gjesteforeleser fikk vi invitert inn Martin Elwin fra Amazon Web Services !!

Juni 2014
Se vårt nye forretningsområde ! Ta kontakt for en innledende presentasjon av vår tilnærming til din virksomhets "Cloud Readiness" og en effektiv kartlegging av denne.

Mai 2014
Argon Consult forlenger avtalen med NetWork Norway.

Mars 2014
Partner Jørn Rød-Larsen overtar som Daglig leder i Argon Consult
Argon Consult leverer ressurser til utviklingsteam i NetWork Norway.
Argon Consult er etablert som rådgiver innen utredning av Norges internasjonale fibernettverk.

Januar 2014
Morten Brinch er tilknyttet som Partner i Argon Consult.

November 2013
Argon Consult har besluttet å flytte fra Rosenholm Campus til spennende nye lokaler på Skullerud i Olaf Helsets vei 5 (Enirobygget). Vi håper sammen med gårdeier Anders Opsahl å bygge opp et ekspansivt miljø for mindre gründerbedrifter innen IT-bransjen.

November 2013
Argon Consult er engasjert for å styre prosessen med  EikMaskins opphandling og skifte av ERP leverandør/system til Boyum IT / SAP B1.

Oktober 2013
Argon Consult knytter til seg Kurt Einar Stormyr som Partner. 
 
August 2013
Argon Consult leverer testleder til Bragd for deres avtale med ekstern kunde.

Juli 2013
Argon Consult er engasjert for å reforhandle EikMaskins driftsavtale med EVRY med bakgrunn i skifte av ERP system

April 2013
Argon Consult er engasjert inn for å utarbeide prosjektscope for likviditetsstyring i Statkraft.

Mars 2013
Argon Consult knytter til seg Steinar Åmot som Partner. 

Januar 2013
Argon Consult knytter til seg Jørn Rød-Larsen som Partner.

Desember 2012
Argon Consult knytter til seg Paul Flåto som Partner.

November 2012
Argon får godkjent FoU-prosjekt innenfor Cloud Computing under Skattefunn-ordningen

Prosjektet skal utvikle analyseverktøy for å tilby strategisk og taktisk rådgivning overfor våre kunder. Kundenes behov for en sterkere integrasjon mellom IT og forretning kan støttes av et bredere sammensatt tilbud av skytjenester, med differensierte krav til integritet, sikkerhet og tjenestekvalitet.

Vi skal bidra til å skape en større grad av "gjennomsiktighet" innenfor et område der "skylagene" både er en utfordring og etter hvert en stor mulighet.

November 2012
Argon Consult knytter til seg Arild Wilhelmsen som Partner.

September 2012
Argon Consult knytter til seg Terje Nordal og Lars Moltu som Partnere.

Mai 2012
Argon bistår Saint Gobain med RFI/RFP prosess for outsourcing av virksomhetens totale IT drift i Nordic/Baltic.

April 2012
Argon bistår Eik Maskin med reforhandling av deres driftsavtale med EVRY.
Ny avtale undertegnet 1. november.

Mars 2012
Argon leverer prosjektledelse til IKT Hedemark ifm. utrulling av ny IT infrastruktur
i kommunene.

Januar 2012
Argon bistår Greenfield Datacenter (Entra/Faveo) med vurdering av SMB markedet
ift. outsourcing/datahallkapasiteter.